Monday, September 28, 2009

சப்ததி

சப்ததி
மீண்டும் ஒருமுறை
உனை நாடி
வந்திருக்கின்றேன்
ஓர் கதைபோல்
எழுபது ஆண்டுகள்
ஆண்டுதோறும்
சித்திரை பூருருட்டாதியில்
உனை நாடி
வரத்துவங்கி
ஆண்டுகள் எத்தனையென்று
ஞாபகம் இல்லை
பயணமென்றாலே
வழக்கமான
பதட்டம்
பதைதைப்பு
ஆண்டாண்டு
நீண்டு
நீண்டு செல்லும்
உன் பக்தர் வரிசையை
கண்டு
நம் முறை
எப்போ வந்திடுமோ
என்ற ஏக்கம்
ஒரிருமுறை
உடம்பில்
நிகழ்ந்த உபாதைகளை
நினைந்து பயம்
இனி இந்த தேதி
இந்த நேரம்
என்று சுயமாய்
விதித்திடும்
கட்டாயங்களில்லை
நீ அழைத்தால்
எந்த நேரமும்
எங்கிருந்தும்
வரும்
வரம் தா
எங்கும்
என்றும்
நிறைந்தவனே
குருவாயூர்
அப்பனே

Saturday, September 26, 2009

அகம

அகம
நடந்தவைகளின்
நன்மைகளில்
உவகைகளில்
உற்சாகம் கொள்ளாது
அந்த நேரங்களில்
விட்டுபோனவைகளை
நினைந்து
ஆற்றாமை கொள்ளும்

Friday, September 25, 2009

பிந்தியவன்

பிந்தியவன்

இருபதாண்டுபள்ளிச்சாலை
முப்பதாண்டுபணியிடம்
எழுபதை நெருங்கியும்
இடைவிடாஉபாசனை
வாக்தேவதையை.
முண்டியடிக்க முனையவில்லை
தெரியவில்லை?
மனமில்லை?
பின்னுக்கு
பின்னுக்கு
தள்ளப்பட்டு
கடைசிமுனையில்
வந்து நின்று
விழிமூடி
எண்சாண் கிடையாக
வீழ்ந்து
நமஸ்கரிக்கும் போதிலும்
முண்டியடித்து
முன்சென்று தொழுது
நட்டக் கண்ணை விலக்காமல்
பின்னால் நகர்ந்து நகர்ந்து
திரும்பி வருகிறவர்கள்
மேலே வந்து
விழுந்து
நசுக்க...

Tuesday, September 8, 2009

Date:06/08/2009 URL: http://www.thehindu.com/thehindu/mp/2009/08/06/stories/2009080650480300.htm
--------------------------------------------------------------------------------
Back Metro Plus Bangalore Chennai Coimbatore Delhi Hyderabad Kochi Madurai Thiruvananthapuram

Tales for all times
Bilingual writer and poet Neela Padmanabhan’s works, though rooted in contemporary events, chronicle the decades gone by

Photo: S. Mahinsha

Master raconteur Neela Padmanabhan


It was five years ago that I first met Neela Padmanabhan. A poetry reading was in progress and in walked this tall, lean, man who looked serene, with his eyes radiating a down-to-earth charm. It was then – no thanks to one’s ignorance – that I learnt he was a prolific bilingual writer who had won over Tamil and Malayalam readers. And he lived right here, in the city.

In a writing career that has lasted more than four decades, Neela Padmanabhan has penned more than a dozen novels, short stories, essays and poems in two languages. Many of his works have been translated into several Indian languages, besides English; some into German and Russian as well. What is amazing is that Neela was not into full time writing for many years. He was an engineer at the Kerala State Electricity Board who served the public till he retired in 1993.

Sitting in the veranda of his house in Manacaud, surrounded by magazines and journals, it felt special to receive his hospitality and warmth as he spoke of things, mostly literary.

‘Pallikondapuram’

It was with ‘Thalaimuraikal’ (1968) – his first Tamil novel that spanned across three generations and translated into Malayalam, English and German – that Neela shot to fame. However, it is perhaps for ‘Pallikondapuram’ (1970) that readers in Kerala will remember him the most.

A modernist story that talks about the charming city of Thiruvananthapuram, the novel has been translated into almost all Indian languages. ‘The City Where God Sleeps’ recreates the city’s spiritual character, evoking its charming sights and smells through detailed and descriptive passages.

At the same time, Neela does not romanticise his themes. Rooted in contemporary events, his writings are great records of decades gone by. “A writer should present contemporary events. The provocation to write also springs from the present,” explains Neela.

The human condition has also proven to be equally inspiring or provoking. “Contradictions of human character is my preoccupation,” he says. Angst, frustration, poverty, reflection, helplessness all find their way into his heroes’ predicaments.

However, it would be unfair to classify Neela as an existential writer. He is not. Read his poems and short stories and you will see why. His verse sparkles with absolute humour, wit and satire. What appeals the most is his simple and straightforward style. “There is no need to complicate simple things,” he says. One couldn’t agree more.

As a translator, on the other hand, he takes utmost care not to let his own style influence the book. Translating the legendary Ayyappa Paniker’s verse into Tamil was a challenging exercise. “Translation should be able to do justice to the writer’s style to a certain extent,” says Neela. He did more than that and even won the Sahitya Akademi’s Translation Award in 2003.

A more recent accolade was the Sahitya Akademi award for his latest Tamil novel, ‘Ilai Udir Kaalam’ in 2007. The Akademi also published ‘Neela Padmanabhan – A Reader’ last year, acknowledging the writer’s rich contributions to Indian literature.

However, not one to rest on his laurels, Neela continues his literary pursuits with passion. To encourage new and young writers to develop their craft, he has set up a small fund that recognises talent and rewards it.
ANUPAMA RAJU


© Copyright 2000 - 2009 The Hindu